EZ-SRWO Wiki
Advertisement

มือใหม่ส่วนใหญ่มักจะมีความเชื่อในเรื่องของพื้นที่ดังต่อไปนี้

"ถ้าพื้นที่น้อยๆ จะไม่มีคนอยากมาโจมตีเรา โอกาสเป็นเหยื่อก็น้อยลง"
"ถ้าทำการสำรวจเพื่อให้มีพื้นที่มากกว่า 1,500 จะทำให้เรากลายเป็นเป้าโจมตี"
"การสร้างเมืองนั้นเปลืองเทิร์น ทำแค่วันแรกตอนเปิดซีซั่นก็พอ"

ความเชื่อด้านบนทั้งหมดนี้ เป็นความเชื่อที่ผิด

เพราะเอาเข้าจริงๆแล้ว ไม่ว่าพื้นที่ของเราจะน้อยขนาดไหน คนที่ต้องการเอาชีวิตรอดก็มีอีกเยอะ ดังนั้น พื้นที่น้อยๆ แปลว่าอัพเกรดได้น้อย ความเก่งกาจของหุ่นก็จะด้อยกว่าคนอื่นๆในระยะเดียวกัน จึงถูกโจมตีเพื่อให้อยู่รอดต่อไป

ส่วนเรื่องที่ว่า พื้นที่มากกว่า 1,500 แล้วทำให้เรากลายเป็นเป้าโจมตีนั้น จริงๆแล้วมันเกิดต่อเนื่องจากข้อแรก คือ เมื่อทุกคนไม่สำรวจเพิ่ม พื้นที่ก็จะน้อย เมื่อมีใครที่มีพื้นที่มากกว่าคนอื่นขึ้นมาแบบโดดเด่น ก็จะเป็นเป้าโจมตี เพราะถ้าชนะคนพื้นที่ 2,000 ก็ต้องได้พื้นที่มาเยอะกว่าชนะคนพื้นที่ 1000 อยู่แล้ว แต่คุณลืมคิดอะไรไปหรือไม่

พื้นที่ 2000 นั้น แปลว่าได้เงินมากกว่าคนพื้นที่ 1,000 ถึงเท่าตัว แปลว่าหุ่นของคนพื้นที่ 2000 ต้องอัพเกรดมากกว่าคนพื้นที่ 1,000 แน่นอน แปลว่าในระยะยาว คนพื้นที่ 2,000 จะเก่งขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่คนพื้นที่ 1,000 นั้น หุ่นจะไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ เนื่องจากไม่มีเงินมาอัพเกรด ทำให้แพ้หุ่นอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็จะตาย

ตัวอย่างเรื่องของเงินอัพเกรด

เมือง A พื้นที่ 2,000 เอเคอร์
มี Trade Center ครึ่งหนึ่งของเมือง
ได้รับเงินเทิร์นละ 1000 credit
ใช้เทิร์นในการบูส exp วันละ 100 เทิร์น
เมือง B พื้นที่ 1,000 เอเคอร์
มี Trade Center ครึ่งหนึ่งของเมือง
ได้รับเงินเทิร์นละ 500 credit
ใช้เทิร์นในการบูส exp วันละ 100 เทิร์น

วันที่ 1 ได้รับเงิน 100,000
วันที่ 2 ได้รับเงิน 100,000
วันที่ 3 ได้รับเงิน 100,000
วันที่ 4 ได้รับเงิน 100,000
วันที่ 5 ได้รับเงิน 100,000
วันที่ 6 ได้รับเงิน 100,000
วันที่ 7 ได้รับเงิน 100,000
รวม 7 วัน มีเงินอัพเกรด 700,000

วันที่ 1 ได้รับเงิน 50,000
วันที่ 2 ได้รับเงิน 50,000
วันที่ 3 ได้รับเงิน 50,000
วันที่ 4 ได้รับเงิน 50,000
วันที่ 5 ได้รับเงิน 50,000
วันที่ 6 ได้รับเงิน 50,000
วันที่ 7 ได้รับเงิน 50,000
รวม 7 วัน มีเงินอัพเกรด 350,000


จะเห็นได้ว่า ยิ่งนานเท่าไหร่ หุ่นของเมือง A ก็จะยิ่งเก่งกว่าหุ่นของเมือง B มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เมือง A สามารถขึ้นไปสู้รบกับคนอื่นๆด้านบน เพื่อทำพื้นที่มากขึ้นไปเรื่อยๆได้ แต่เมือง B นั้น ยิ่งนานวันไป ก็ยิ่งออกโจมตีลำบากขึ้น เพราะพัฒนาหุ่นของตัวเองได้ช้า
ยิ่งไปกว่านั้น แม้เราจะกลายเป็นเป้าโจมตีเมื่อพื้นที่มาก แต่สุดท้ายแล้วบ้านของเราก็ถูกโจมตีได้แค่ 5 ครั้ง / วันเท่านั้น (ไม่นับ Counter Attack) เมื่อคนอื่นมาโจมตีเราจนครบโควต้า สุดท้ายแล้ว คนที่เหลือก็ต้องไปโจมตีคนพื้นที่ 1,000 อยู่ดี ก็วนกลับไปที่ข้อแรก คือ ต่อให้พื้นที่น้อย ก็ยังถูกโจมตี ตามตัวอย่างตารางด้านล่างนี้

ผู้ทำการโจมตี
ทุกคนเหลือโควต้าโจมตีอีกครั้งเดียว
เมือง A พื้นที่ 2,000 เอเคอร์
เมือง B พื้นที่ 1,000 เอเคอร์
เมือง C พื้นที่ 500 เอเคอร์

นาย 1 ต้องการพื้นที่
นาย 2 ต้องการพื้นที่
นาย 3 ต้องการ win ชัวร์ๆ
นาย 4. ต้องการพื้นที่
นาย 5 ต้องการพื้นที่
นาย 6 ต้องการพื้นที่
นาย 7 ต้องการพื้นที่
นาย 8 ต้องการพื้นที่
นาย 9 ต้องการ win ชัวร์ๆ
นาย 10 ต้องการพื้นที่
นาย 11 ต้องการ win ชัวร์ๆ
นาย 12 ต้องการ win ชัวร์ๆ

Def Quota : 1/5
Def Quota : 2/5

Def Quota : 3/5
Def Quota : 4/5
Def Quota : 5/5

อยากตี แต่ตีไม่ได้

อยากตี แต่ตีไม่ได้

Def Quota : 1/5

Def Quota : 2/5
Def Quota : 1/5Def Quota : 2/5

Def Quota : 3/5

Def Quota : 4/5
Def Quota : 5/5


จากข้อมูลทั้งหมดด้านบน จะเห็นได้ชัดเจนว่า การมีพื้นที่น้อย ไม่ได้ช่วยให้ประโยชน์ใดๆเลย

Advertisement