Advertisement

FAQS

Acre

Q : เอเคอร์ขั้นต่ำควรจะมีเท่าไหร่
A : เอเคอร์ขั้นต่ำควรจะอยู่ที่ 1700 เพื่อให้สามารถมีเงินใช้ในการอัพเกรดหุ่นรวมถึงฟื้นฟูค่า HP และ EN หลังจากไปสู้กับหุ่นอื่นๆมา


Q : หากมีเอเคอร์น้อยเกินไป ควรจะทำอย่างไร
A : หากมั่นใจว่าสามารถชนะหุ่นตัวอื่นได้อย่างแน่นอน ก็ให้ทำการสั่งโจมตีเพื่อให้ชนะและได้เอเคอร์มา โดยวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดคือ สั่งโจมตีหุ่นที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าชนะ จากนั้นจึงกลับมาทำการสำรวจหาพื้นที่เพิ่มเติมอีก เพื่อเป็นการฟื้นฟูค่า HP และ EN ไปในตัวด้วย แต่หากไม่มั่นใจว่าจะชนะหรือไม่ ก็ควรที่จะทำการสำรวจเพื่อหาพื้นที่เพิ่มเพียงอย่างเดียวไปก่อน

Building

Q : เรดาร์จำเป็นหรือไม่ ควรจะสร้างมากน้อยขนาดไหน
A : เรดาร์มีความจำเป็นในช่วงท้ายของเกม เนื่องจากเรดาร์นั้นจะเพิ่มค่า Max HP ของเราเป็นเปอร์เซ็นต์ ช่วงแรกๆนั้น ค่า Max HP ยังไม่สูง จึงไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ ในขณะที่ท้ายเกมนั้น ค่า HP จะมากขึ้นหลายเท่า ทำให้เรดาร์มีความจำเป็นพอสมควร อย่างน้อยควรจะมีเรดาร์ 10% เพื่อให้การป้องกันของเรามีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.