FANDOM


("Quick Start Guide" ถูกล็อก ([edit=sysop] (ตลอดกาล) [move=sysop] (ตลอดกาล)) [สืบทอด])
แถว 1: แถว 1:
เมื่อ Login เข้าสู่เกม จะมีให้เราเลือก Create New Unit เมื่อเราคลิกเข้าไป ก็จะมีรายชื่อหุ่นให้เราเลือกรวมถึงให้ตั้งชื่อหุ่นด้วย<br />
+
เมื่อ Login เข้าสู่เกม จะมีให้เราเลือก Create New Unit เมื่อเราคลิกเข้าไป ก็จะมีรายชื่อหุ่นให้เราเลือกรวมถึงให้ตั้งชื่อหุ่นด้วย <br />
 
<br />
 
<br />
[[ไฟล์:Create_unit.jpg]]<br />
+
[[ไฟล์:Create_unit.jpg]] <br />
 
<br />
 
<br />
หากเลือก Random ก็จะเป็นการสุ่มเลือกหุ่นให้เรา 1 ตัว จากนั้นเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู้หน้าแรกของเกม<br />
+
หากเลือก Random ก็จะเป็นการสุ่มเลือกหุ่นให้เรา 1 ตัว จากนั้นเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู้หน้าแรกของเกม <br />
 
<br />
 
<br />
[[ไฟล์:Overview.jpg]]<br />
+
[[ไฟล์:Overview.jpg]] <br />
 
<br />
 
<br />
สิ่งแรกที่ควรทำคือ สำรวจพื้นที่ให้มีขนาด 1,700 เอเคอร์ (หรือมากกว่านั้น) เป็นอันดับแรก โดยเข้าไปในแถบด้านบนที่ชื่อ [City & Robot] -> [Manage City] และทำการสำรวจในช่อง Explore ประมาณ 110 เทิร์น เพื่อให้มีเอเคอร์ประมาณ 1,700
+
สิ่งแรกที่ควรทำคือ สำรวจพื้นที่เป็นอันดับแรก โดยเข้าไปในแถบด้านบนที่ชื่อ [City & Robot] -> [Manage City] และทำการสำรวจในช่อง Explore ประมาณ 110 เทิร์น เพื่อให้มีเอเคอร์ประมาณ 1,700 <br />
  +
หลังจากนั้น จึงสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในเมือง โดยเริ่มสร้าง Building site เป็นอันดับแรก เพื่อให้สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้รวดเร็วขึ้น ปริมาณของสิ่งก่อสร้างที่ควรจะสร้างในแต่ละประเภทคือ <br />
  +
Repair Site = 200-400 <br />
  +
Trade Center = 700-850 <br />
  +
Power Plant = 100 (หากเราเล่นหุ่นที่ไม่มีอาวุธที่ต้องการ EN เพื่อใช้งาน ก็ไม่จำเป็นต้องสร้าง Power Plant เลย) <br />
  +
Industry = ตามต้องการ ยิ่งมาก โอกาสสุ่มได้ Item ก็ยิ่งมากตามไปด้วย <br />
  +
Radar = 0 <br />
  +
Building Site = 500 <br />
  +
  +
{{box start|bkgndcolor=#6495ED|textcolor=#FFFFFF}}
  +
Tips : การสร้าง Building site เท่ากับจำนวน Construction rate / turn ไปเรื่อยๆ จะให้ความคุ้มค่ามากกว่าการใส่จำนวน Building Site ที่ต้องการลงไปทันที
  +
|}

การปรับปรุง เมื่อ 11:05, 17 ธันวาคม 2553

เมื่อ Login เข้าสู่เกม จะมีให้เราเลือก Create New Unit เมื่อเราคลิกเข้าไป ก็จะมีรายชื่อหุ่นให้เราเลือกรวมถึงให้ตั้งชื่อหุ่นด้วย

Create unit

หากเลือก Random ก็จะเป็นการสุ่มเลือกหุ่นให้เรา 1 ตัว จากนั้นเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู้หน้าแรกของเกม

Overview

สิ่งแรกที่ควรทำคือ สำรวจพื้นที่เป็นอันดับแรก โดยเข้าไปในแถบด้านบนที่ชื่อ [City & Robot] -> [Manage City] และทำการสำรวจในช่อง Explore ประมาณ 110 เทิร์น เพื่อให้มีเอเคอร์ประมาณ 1,700
หลังจากนั้น จึงสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในเมือง โดยเริ่มสร้าง Building site เป็นอันดับแรก เพื่อให้สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้รวดเร็วขึ้น ปริมาณของสิ่งก่อสร้างที่ควรจะสร้างในแต่ละประเภทคือ
Repair Site = 200-400
Trade Center = 700-850
Power Plant = 100 (หากเราเล่นหุ่นที่ไม่มีอาวุธที่ต้องการ EN เพื่อใช้งาน ก็ไม่จำเป็นต้องสร้าง Power Plant เลย)
Industry = ตามต้องการ ยิ่งมาก โอกาสสุ่มได้ Item ก็ยิ่งมากตามไปด้วย
Radar = 0
Building Site = 500

Tips : การสร้าง Building site เท่ากับจำนวน Construction rate / turn ไปเรื่อยๆ จะให้ความคุ้มค่ามากกว่าการใส่จำนวน Building Site ที่ต้องการลงไปทันที

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.